Để giao dịch trực tiếp với công ty. Vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh: 0888816188

Chính sách bảo mật

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP
Chúng tôi xin cam kết về việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng và đảm bảo sự riêng tư của mọi người khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng, chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân như sau:
•    Họ và tên
•    Địa chỉ email
•    Số điện thoại

Địa chỉ của khách hàng trong mục liên hệ.
Những thông tin này được yêu cầu khi quý khách hàng gửi thông tin liên hệ, yêu cầu tư vấn, hoặc muốn mua sản phẩm từ chúng tôi. Thông tin này cũng giúp chúng tôi xác nhận lại với khách hàng để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Quý khách hàng có trách nhiệm bảo mật và duy trì an toàn cho tất cả hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên và thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, hoặc vi phạm bảo mật, cũng như lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.


II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân quý khách hàng cung cấp để:
•    Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng khi nhận được yêu cầu từ quý khách hàng.
•    Cung cấp thông tin về sản phẩm nếu có yêu cầu từ quý khách hàng.
•    Gửi email tiếp thị, khuyến mại về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
•    Gửi thông báo về các hoạt động trên trang web của chúng tôi.
•    Liên lạc và giải quyết các trường hợp đặc biệt liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
Không sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.
Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan tư pháp, bao gồm Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của quý khách hàng.


III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu từ ban quản trị hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.


IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin cá nhân của quý khách hàng chỉ có thể được tiếp cận bởi các đối tượng sau:
Nhân viên của chúng tôi.
Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ của chúng tôi. Các đối tác này sẽ chỉ nhận thông tin theo thỏa thuận hợp đồng để hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


V. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HU

Mã số thuế: 0311927968

Địa chỉ: Số 6 Đường số 3 Cityland, 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: GH-Sales@giahucorp.com.

Điện thoại: 0888 816 188.

VI. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
Quý khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị của chúng tôi. Quý khách hàng cũng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin và chúng tôi sẽ xử lý kịp thời.


VII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Mọi tranh chấp giữa chúng tôi và quý khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, chúng tôi có thể đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ đề xuất chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng.