Hiển thị tất cả 9 kết quả

Kaldewei

CENTRO DUO OVAL

Còn hàng

SKU: 128
Kích thước 180 × 80 × 48.5 cm
Color

Alpine White, Alpine White Matt, Black Matt 100, Cool Grey 30, Cool Grey 70, Cool Grey 90, Warm Beige 20, Warm Grey 10, Warm Grey 60

Brand

ELLIPSO DUO OVAL

Còn hàng

SKU: 232-7
Kích thước 190 × 100 × 44 cm
Brand

Color

Alpine White, Alpine White Matt, Black Matt 100, Cool Grey 30, Cool Grey 70, Cool Grey 90, Warm Beige 20, Warm Grey 10, Warm Grey 60

MIENA WASHBASIN BOWL – ROUND

Còn hàng

SKU: 3180
Kích thước 45 × 45 cm
Color

Alpine White Matt, Black Matt 100, Cool Grey 30, Cool Grey 70, Cool Grey 90, Deep Dream, Navy Blue Matt, Soft Touch, Sweet Love, Warm Grey 10, Warm Grey 60

Brand

MIENA WASHBASIN BOWL – ROUND

Còn hàng

Kích thước 45 × 45 cm
Color

Alpine White, Alpine White Matt, Black Matt 100, Cool Grey 30, Cool Grey 70, Cool Grey 90, Deep Dream, Navy Blue Matt, Soft Touch, Sweet Love, Warm Beige 20, Warm Grey 10, Warm Grey 60

Brand

MIENA WASHBASIN BOWL – ROUND

Còn hàng

Kích thước 45 × 45 cm
Color

Alpine White, Alpine White Matt, Black Matt 100, Cool Grey 30, Cool Grey 70, Cool Grey 90, Deep Dream, Navy Blue Matt, Soft Touch, Sweet Love, Warm Beige 20, Warm Grey 10, Warm Grey 60

Brand

MIENA WASHBASIN BOWL – ROUND

Còn hàng

Kích thước 45 × 45 cm
Color

Alpine White, Alpine White Matt, Black Matt 100, Cool Grey 30, Cool Grey 70, Cool Grey 90, Deep Dream, Navy Blue Matt, Soft Touch, Sweet Love, Warm Beige 20, Warm Grey 10, Warm Grey 60

Brand

MIENA WASHBOWL

Còn hàng

SKU: 3184
Kích thước 40 × 40 cm
Color

Alpine White, Alpine White Matt, Black Matt 100, Cool Grey 30, Cool Grey 70, Cool Grey 90, Warm Beige 20, Warm Grey 10, Warm Grey 60

Brand

MING WASHBOWL

Còn hàng

SKU: 3186
Kích thước 40 × 40 cm
Color

Alpine White, Alpine White Matt, Black Matt 100, Cool Grey 30, Cool Grey 70, Cool Grey 90, Warm Beige 20, Warm Grey 10, Warm Grey 60

Brand

MING WASHBOWL

Còn hàng

SKU: 3186-1
Kích thước 40 × 40 cm
Color

Alpine White, Alpine White Matt, Black Matt 100, Cool Grey 30, Cool Grey 70, Cool Grey 90, Warm Beige 20, Warm Grey 10, Warm Grey 60

Brand